Curs pont fitosanitaris Básic a Qualificat

Objectius del curs

Dirigit als usuaris professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que facin tractaments emprant personal auxiliat.

També s’expediran per al personal que intervingui directament a la venda de productes fitosanitaris d’ús professional.

Durada

35 hores

Continguts

 • Estratègies i tècniques per a ala gestió integrada de plagues.
 • Identificació de plagues.
 • Principis de traçabilitat.
 • Normativa fitosanitària.
 • Transport i emmagatzematge.
 • Normativa de PRL.
 • Productes fitosanitaris il·legals.

Atribucions

Et capacita per l’ús, el maneig i la compra a nivell personal i professional de productes fitosanitaris terrestres, inclosos els no agrícoles. A més, et dona la capacitació per a poder tenir treballadors sota el teu càrrec.

Temari

 • Introducció. Normativa que regula la utilització de productes fitosanitaris.
 • Plagues i malalties dels cultius. Danys que provoquen.
 • Mètodes de control.
 • Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues.
 • Producció integrada i producció ecològica.
 • Els productes fitosanitaris.
 • Riscos per al medi ambient derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
 • Riscos per al consumidor per residus de productes fitosanitaris.
 • Riscos per a l'usuari professional de productes fitosanitaris.
 • Mesures per reduir els riscos sobre la salut de les persones.
 • Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
 • Equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
 • Regulació, calibratge, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació.
 • Higiene i traçabilitat.
 • Seguretat social agraria.
 • Pràctica de camp.

Possibilitats laborals

Encarregat a una botiga de productes agrícoles i fitosanitaris, assistent fitosanitari, jardiner professional, oficial forestal, etc.