Manteniment de Piscines

Objectius del curs

 • Capacitar el treballador en materia de mantenimet de piscines per a la posterior obtención de la titulació expedida per la Conselleria de Sanitat de les Illes Balears.

Durada

10 hores.

Continguts del curs

El curs s'estructura en 8 hores de formació i 2 hores d'examen.

 1. Riscs sanitaris a les piscines. Coneixements bàsics dels elements de la piscina: Circulació de l’aigua. Circuit de l’aiga. Bombes. Filtres. Prefiltre. Claus de pas. Preses de Fons. Skimmers. Neteja-fons. Rentats contracorrent. Higiene i seguretat. Concentració del producte.
 2. Posada en marxa de les instal·lacions.
 3. Productes químics i clorats: Desinfecció. Clor gas. Hipoclorit sòdic. Diclor-socianurat sòdic. Àcid tricolor-socionúric. Electro-cloració.
 4. Productes no clorats: Brom, Ozó. Plata clo·loïdal. Biguanida. Sistemes plata/coure. Sistemes de dosificació dels productes químics.
 5. Floculació, les incrustacions, la corrosió. Mètodes de control de qualitat: Transparències. PH. CLOR. D.P.D. Cloració de xoc.
 6. Ús del llibres de registre. Valoració i solució de problemes més freqüents.
 7. Manipulació de productes quimics: mesures de seguretat. Manipulació. Precaucions.Emmagatzematge.
 8. Legislació vigent.

Atribucions

Manipulació i ús dels distints productes químics i clorats per a la desinfecció i el manteniment de les piscines públiques o privades.

Continguts del curs

 1. Introducció i marc normatiu.
 2. Contaminació de l’aigua i de les intal·lacions.
 3. Coneixements bàsics dels productes químics.
 4. Salubritat de les instal·lacions.
 5. Tractament de l’aiguai manteniment.
 6. Control de qualitat i programa d’autocontrol.
 7. Situacions d’incompliments, indicències i problemes freqüents. Informació al públic.
 8. Part pràctica.
 9. Orientacions per a l’examens teòric i pràctic.
 10. Annex. Resum d’exigències CAIB.

Requisits

 • Edat mínima 18 anys (cumplits el dia de l’inici del curs).
 • Aportar la documentació 72 hores abans de l’inici del curs.

Documentació a aportar

 • Fotocopia D.N.I. , N.I.E. o Pasaport Espanyol
 • Foto carnet (no escanejada)
 • Certificat mèdic que especifiqui "Que no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que li impedeixi realitzar tasques de manteniment de piscines".

Proves a superar

 • Superar un examen teòric
 • Superar un examen pràctic

Altres

 • El carnet es vàlid per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les altres comunitats ho poden acceptar, però no tenen l’obligació
 • Una vegada caducat el carnet, no es pot renovar, s’ha de fer el curs una altra vegada.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.