fbpx

Manteniment de Piscines

Objectius del curs

El Reial Decret 742/2013 estableix els criteris tecnicosanitaris requerits per a les piscines a Espanya i l'obligatorietat del personal de manteniment d'estar format en aquesta matèria.

Amb aquesta titulació podràs mantenir piscines d'ús col·lectiu, conèixeràs les diferents tècniques i productes de desinfecció, així com els diferents aparells utilitzats en el manteniment de piscines col·lectives.

Continguts del curs (10 h) 

El curs s'estructura en 8 hores de formació i 2 hores d'examen.

 1. Plagues dels cultius: classificació i descripció. Mètodes de control de plagues. Estratègies i tècniques per a la gestió integrada. Producció integrada i producció ecològica.
 2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Riscos derivats de la utilització. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut. Mesures per reduir els riscos sobre la salut. Pràctiques de identificació i utilització de EPIs. El transport, l'emmagatzematge.
 3. Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla,... Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Equips d'aplicació. Descripció i funcionament. Neteja, regulació i calibratge dels equips. Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques. 
 4. Pràctiques de revisió i calibratge d'equips. Pràctiques d'aplicació de fitosanitaris. Eliminació d'envasos buits. Sistemes de gestió. Traçabilitat. Quadern d'explotació. 
 5. Relació treball- salut. Normativa,... Seguretat social agrària. Normativa que afecta a la utilització de productes fitosanitaris. Autorització i registre,... Mètodes per identificar productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.

Requisits

 • Edat mínima 18 anys (cumplits el dia de l’inici del curs).
 • Aportar la documentació 72 hores abans de l’inici del curs.

Documentació a aportar

 • Fotocopia D.N.I. , N.I.E. o Pasaport Espanyol
 • Foto carnet (no escanejada)
 • Certificat mèdic que especifiqui "Que no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que li impedeixi realitzar tasques de manteniment de piscines".

Proves a superar

 • Superar un examen teòric
 • Superar un examen pràctic

Altres

 • El carnet es vàlid per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les altres comunitats ho poden acceptar, però no tenen l’obligació
 • Una vegada caducat el carnet, no es pot renovar, s’ha de fer el curs una altra vegada.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.