fbpx

CAP

FORMACIÓ C.A.P (Certificat d'Aptitud Professional

La nova formació té un doble vessant: d'una banda, s'estableix l'obligatorietat d'una qualificació INICIAL, que serà necessari acreditar per als conductors que hagin obtingut el permís de conducció després de l'11 de setembre de 2008 per als conductors del permís D (autobús) i després de l'11 de setembre de 2009 per als conductors del permís C (camió).

D'altra banda, es determina la necessitat d'una formació CONTÍNUA, que és obligatòria, tant per als conductors que hagin obtingut el permís de conducció amb anterioritat a les dates en les quals va entrar l'obligatorietat de la formació inicial, com per als conductors que disposin de la qualificació inicial.

Amb això, es tracta d'aconseguir conductors professionals millor qualificats i adaptats a les noves exigències del mercat del transport per carretera i, en definitiva, millorar la qualitat i la seguretat, tant del tràfic, com dels propis conductors.

Els cursos per obtenir el Certificat d'Aptitud Professional, tant per a la qualificació inicial, com per a la formació contínua, tan sols poden realitzar-se en els centres de formació autoritzats per l'òrgan de la Comunitat Autònoma competent en matèria d'autoritzacions de transport públic per carretera.

QUALIFICACIÓ INICIAL:

El curs CAP de qualificació INICIAL és teòric-pràctic, i el programa de matèries i hores, tant de mercancies com de viatgers, està estructurat de la següent >forma:

CONTINGUTS HORES
CONDUCCIÓ RACIONAL

65 hores

SALUT, SEGURETAT VIAL, SERVEI, LOGÍSTICA

55 hores

APLICACIÓ A LA REGLAMENTACIÓ

20 hores

TOTAL HORES

140 hores

Pràctiques de conducció individual

10 hores

Les convocatòries d'exàmens les realitza la CC.AA., almenys 6 vegades a l'any.


Examen: consta de 100 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives. Les respostes correctes es valoren amb 1 punt i les errònies es penalitzen amb 0.5 punts negatius. Les preguntes no contestades o que continguin més d'una resposta no puntuen. Per aprovar és necessari obtenir una puntuació d'almenys 50 punts. L'examen tindrà una durada de, almenys, 2 hores.

FORMACIÓ CONTÍNUA :

Els titulars de permisos obtinguts amb dates anteriors, hauran d'obtenir el primer Certificat d'Aptitud Professional acreditatiu de fer superat un curs de formació contínua de 35 hores segons el calendari i terminació del permís que s'indiquen a continuació:

PER PERMISOS D1, D, D1+E, D+E:

  1. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 1 ó 2, abans del 10/09/2011.

  2. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 3 ó 4, abans del 10/09/2012.

  3. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 5 ó 6, abans del 10/09/2013.

  4. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 7 ó 8, abans del 10/09/2014.

  5. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 9 ó 0, abans del 10/09/2015.

PER PERMISOS C1, C1+E, C, C+E:

  1. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 1 ó 2, abans del 10/09/2012.

  2. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 3 ó 4, abans del 10/09/2013.

  3. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 5 ó 6, abans del 10/09/2014.

  4. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 7 ó 8, abans del 10/09/2015.

  5. Permisos de conducció el nombre del qual acabi en 9 ó 0, abans del 10/09/2016.

Aquesta formació haurà de realitzar-se cada 5 anys, igual que els conductors amb Certificat CAP amb qualificació inicial, que també haurà de realitzar aquesta formació contínua cada 5 anys.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.