Productes Fitosanitaris. Renovació Qualificat

Objectius del curs

Dirigit als usuaris professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que facin tractaments emprant personal auxiliar.

També s’expediran per al personal que intervingui directament a la venda de productes fitosanitaris d’ús professional

Durada

12 hores.

Continguts del curs

 1. Plagues d'àmbit agrícola / de jardí / forestal:
  -Plagues i malalties presents a les Illes Balears.
  -Plagues de quarantena i implicacions legals.
  -Descripció i mètodes de control.
 2. Productes fitosanitaris (PF):
  -Registre Nacional de Productes Fitosanitaris d'Ús Professional (PFUP).
  -Llista de substàncies actives incloses i excloses.
  -Identificació de productes fitosanitaris il·legals.
  -Nou etiquetatge d'acord amb el Reglament (CE) núm. º 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges: terminis de comercialització, nous pictogrames i comparativa amb antics, frases de risc o prudència, fitxes de seguretat (informació de la web sanitatvegetal.caib.es).
  -Altres mitjans de defensa fitosanitària: definició, registre nacional (Reial Decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària).
  -Càlculs de dosi per estimació directa.
 3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris d’ús professional:
  -Per al medi ambient: aplicacions aèries, medi aquàtic, aigua potable, zones específiques (capítols VI, VII i VIII del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir-ne un ús dels productes fitosanitaris).
  -Mesures per reduir el risc sobre la salut de les persones: manipulació, emmagatzematge, transport, envasos i restes (capítol IX del Reial decret 1311/2012).
  -Barreges al camp: Guia de barreges al camp dels productes fitosanitaris aprovada pel Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l'any 2015.
  -Ús de productes fitosanitaris d’ús professional en àmbits diferents de la producció agrària (capítol XI del Reial Decret 1311/2012).
 4. Gestió integrada de plagues (GIP) i formació:
  -Formació d'usuaris professionals i venedors: nous nivells, nous requisits, caducitat del carnet, renovació (capítol IV del Reial decret 1311/2012).
  -Figura de l'assessor/assessora en gestió integrada de plagues: obligatorietat, equivalències formatives (capítol III del Real Decret 1311/2012).
 5. Mètodes de control de plagues:
  -Producció ecològica: requisits, registre d’explotacions de les Illes Balears.
  -Producció integrada: requisits, registre d’explotacions de les Illes Balears.
  -Presa de decisions en protecció fitosanitària: planificació, mesures culturals, tècniques de mostreig i trampeig.
  -Guies aprovades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en gestió integrada de plagues per a cultius.
 6. Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO) i altres:
  -ROPO: com cercar per NIF una inscripció al ROPO, funcionament del ROPO, seccions, documentació que es ha de presentar (capítol X del Reial decret 1311/2012).
  -Canvis normatius en prevenció de riscs laborals (PRL).
  -Canvis normatius a la seguretat social agrària.
 7. Equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF):
  -Inscripció al Registre oficial de maquinària agrícola.
  -Inspecció dels EAPF: tipus d'equips, exempcions, terminis, sol·licitud, nou programa d'inspeccions a les Illes Balears (Reial Decret 1702/2011. Informació del web ).
  -Pautes per preparar l'equip abans de la inspecció (informació del web sanitatvegetal.caib.es). -Tècniques de revisió i calibratge dels equips d’aplicació. Manuals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
 8. Higiene i traçabilitat:
  -Guia de bones pràctiques d'higiene a la producció primària agrícola aprovada pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l'any 2015
  - Registre de transaccions de productes fitosanitaris: seccions I i II del ROPO (annex 3 del Reial decret 1311/2012 i models a la web sanitatvegetal.caib.es).
  -Contracte amb els clients: secció II del ROPO (model de la web sanitatvegetal.caib.es).
  -Quadern d'explotació: secció IV del ROPO (annex 3 del Reial decret 1311/2012 i models a la web sanitatvegetal.caib.es).
 9. Pràctiques de camp:
  -Elecció del producte fitosanitari d’ús professional adequat i càlculs de dosis.
  -Identificació i utilització dels equips de protecció individual.
  -Preparació, mescla i aplicació del brou de tractament.
  -Neteja dels equips d’aplicació.
  -Revisió i calibratge dels equips d’aplicació.
  -Neteja dels equips d’aplicació.evenció de riscs laborals.

Atribucions

Et capacita per l’ús, el maneig i la compra a nivell personal i professional de productes fitosanitaris terrestres, inclosos els no agrícoles. A més, et dona la capacitació per a poder tenir treballadors sota el teu càrrec.

Temari

 • Plagues d'àmbit agrícola / de jardí / forestal.
 • Productes fitosanitaris (PF).
 • Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris d’ús profesional.
 • Gestió integrada de plagues (GIP) i formació.
 • Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO) i altres.
 • Equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF).
 • Higiene i traçabilitat.
 • Pràctiques de camp.

Possibilitats laborals

Encarregat a una botiga de productes agrícoles i fitosanitaris, assistent fitosanitari, jardiner professional, oficial forestal, etc.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.