Productes Fitosanitaris. Renovació Bàsic

Objectius del curs

Dirigit als usuaris professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que facin tractaments emprant personal auxiliar.

També s’expediran per al personal que intervingui directament a la venda de productes fitosanitaris d’ús professional.

Durada

7 hores.

Continguts del curs

 1. Plagues àmbit agrícola / jardineria / forestal:
  -Plagues i malalties presents a les Illes Balears.
  -Les plagues dels cultius.
  -Plagues de quarantena i ampliacions legals.
  -Descripció i mètodes de control.
 2. Productes fitosanitaris (PF):
  -Registre Nacional de Productes Fitosanitaris d’Ús Professional (PFUP).
  -Llistat de substàncies actives incloses i excloses.
  -Identificació de productes fitosanitaris il·legals.
  -Nou etiquetatge CLP: terminis de comercialització, nous pictogrames i comparativa amb antics, frases de risc/prudència, fitxes de seguretat... -sanitatvegetal.caib.es.
  -Càlculs de dosi per estimació directa.
 3. Rics derivats de la utilització de PFUP:
  -Per al Medi Ambient: Aplicacions aèries, medi aquàtics, aigua potable, zones específiques – Capítols VI, VII i VIII del Reial Decret 1311/2012.
  -Mesures per reduir el risc sobre la salut de les persones: Manipulació, emmagatzematge, transport, envasos i restes – Capítol IX del Reial Decret 1311/2012.
  -Barreges de camp: Guia de mescles a camp dels productes fitosanitaris aprovada per MAGRAMA l’any 2015.
  -Ús de PFUP en àmbits diferents de la producció agrària – Capítol XI del Reial Decret 1311/2012.
 4. Gestió Integrada de Plagues (GIP) i formació:
  -Formació d’usuaris professionals i venedors: nous nivells, nous requisits, caducitat carnet, renovació – Capítol IV del Reial Decret 1311/2012.
  -Figura de l’assessor en GIP: obligatorietat, equivalències formatives -Capítol III del Reial Decret 1311/2012.
  -Guies aprovades per AGRAMA a GIP per cultius.
  -Registre Oficial de Productors i Operacions de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO): Com cercar per NIF una inscripció al ROPO, funcionament del ROPO, Seccions, documentació a presentar – Capítol X del Reial Decret 1311/2012.
  -Quadern d’explotació: Secció IV del ROPO – Annex III del Reial Decret 1311/2021 i model a sanitatvegetal.caib.es.
  -Concepte d’higiene i traçabilitat.
 5. Equips d’Aplicació de Productes Fitosanitaris (EAPF):
  -Inscripció al ROMA.
  -Inspecció del EAPF: tipus d’equips, exempcions, terminis, sol·licitud, nou programa d’inspeccions balear – Reial Decret 1702/2011 i sanitatvegetal.caib.es.
  -Pautes per preparar l’equip abans de la inspecció – sanitatvegetal.caib.es.
 6. Pràctiques de camp:
  -Elecció del PFUP adequat i càlculs de dosis.
  -Identificació i utilització d’EPI.
  -Preparació, barreja, aplicació del brou de tractament.
  -Neteja dels equips d’aplicació.evenció de riscs laborals.

Atribucions

Et capacita per l’ús i el maneig a nivell personal i professional de productes fitosanitaris terrestres, inclosos els no agrícoles, així com a la compra dels mateixos per l’ús únicament personal.

Temari

 • Plagues d'àmbit agrícola / de jardins / forestal.
 • Productes fitosanitaris (PF).
 • Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris d’ús profesional.
 • Gestió integrada de plagues (GIP) i formació.
 • Equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF).
 • Pràctiques de camp.

Possibilitats laborals

Dependent a una botiga agrícola, assistent fitosanitari, auxiliar de jardiner, peó forestal, etc.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.