fbpx

Formació complementària

Formació complementària per a tots els usuaris professionals de productes fitosanitaris als quals els caduqui el seu nivell de qualificació.

Formació complementària per a la renovació del nivell bàsic (7 hores)

Temari:

 • Tema 1: Plagues d'àmbit agrícola/ jardineria/ forestal: plagues i malalties presents en balears, plagues de quarantena i implicacions legals, descripció i mètodes de control.
 • Tema 2: Productes fitosanitaris: registre nacional de productes fitosanitaris d'ús professional, llista de substàncies actives incloses i excloses, productes fitosanitaris il·legals, nou etiquetatge CLP, càlculs de dosis.
 • Tema 3: Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris d'ús professional: riscs per al medi ambient, mesures per reduir el risc sobre la salut de les persones, mescles en el camp, ús de PFUP en àmbits agrícoles.
 • Tema 4: Gestió Integrada de plagues i formació: formació dels usuaris professionals i venedors, tipus de formació, caducitat de les titulacions, figura de l'assessor en GIP, guies del MAGRAMA per la GIP, funcionament del ROPO, quadern d'explotació.
 • Tema 5: Equips d'aplicació de productes fitosanitaris: inscripció en el ROMA, inspeccions dels equips d'aplicació i pautes per preparar l'equip abans de la inspecció.

Formació complementària per a la renovació del nivell qualificat (12 hores)

Temari:

 • Tema 1: Plagues d'àmbit agrícola/ jardineria/ forestal: plagues i malalties presents en balears, plagues de quarantena i implicacions legals, descripció i mètodes de control.
 • Tema 2: Productes fitosanitaris: registre nacional de productes fitosanitaris d'ús professional, llista de substàncies actives incloses i excloses, productes fitosanitaris il·legals, nou etiquetatge CLP, càlculs de dosis determinats mitjans de defensa fitosanitària.
 • Tema 3: Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris d'ús professional: riscs per al medi ambient, mesures per reduir el risc sobre la salut de les persones, mescles en el camp, ús de PFUP en àmbits agrícoles.
 • Tema 4: Gestió Integrada de plagues i formació: formació dels usuaris professionals i venedors, tipus de formació, caducitat de les titulacions, figura de l'assessor en GIP, guies del MAGRAMA per la GIP, quadern d'explotació.
 • Tema 5: Mètodes de control de plagues: producció ecològica, producció integrada, presa de decisions i guies de gestió de plagues aprovades pel MAGRAMA
 • Tema 6: Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO): definició, com cercar per NIF una inscripció en el ROPO, funcionament, canvis normatius en prevenció de riscs laborals, canvis normatius en Seguretat Social Agrària.
 • Tema 7: Equips d'aplicació de productes fitosanitaris: inscripció en el ROMA, inspeccions dels equips d'aplicació i pautes per preparar l'equip abans de la inspecció, tècniques de calibratge dels equips d'aplicació.
 • Tema 8: Higiene i Traçabilitat: Guies de pràctiques d'higiene en la producció primària agrícola aprovada pel MAGRAMA l?any 2015, transacció de productes fitosanitaris, contracte d'aplicació fitosanitària.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.