fbpx

Productes Fitosanitaris nivell Qualificat

El curs de Manipulador i aplicador de productes fitosanitàris nivell qualificat, es un curs adreçat als usuaris professionals responsables de tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles i per als agricultors o jardiners que realitzin tractaments emprant personal auxiliar. També per el personal que intervingui directament en la venta de productes fitosanitaris d'ús professional, capacitant-lo per proporcionar informació adequada sobre el seu ús, riscs per a la salut i el medi ambient i les instruccions per reduir aquests riscs.

Els objectius del curs son dotar als participants dels coneixements apropiats per poder exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació que estableix l'article de 18 i les matèries especificades l'annex IV part B del Reial Decret 1311/2012, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 

Continguts del curs (60 h) 

  1. Plagues dels cultius: classificació i descripció. Mètodes de control de plagues. Estratègies i tècniques per a la gestió integrada. Producció integrada i producció ecològica.
  2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Riscos derivats de la utilització. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut. Mesures per reduir els riscos sobre la salut. Pràctiques de identificació i utilització de EPIs. El transport, l'emmagatzematge.
  3. Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla,... Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Equips d'aplicació. Descripció i funcionament. Neteja, regulació i calibratge dels equips. Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques. 
  4. Pràctiques de revisió i calibratge d'equips. Pràctiques d'aplicació de fitosanitaris. Eliminació d'envasos buits. Sistemes de gestió. Traçabilitat. Quadern d'explotació. 
  5. Relació treball- salut. Normativa,... Seguretat social agrària. Normativa que afecta a la utilització de productes fitosanitaris. Autorització i registre,... Mètodes per identificar productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.