fbpx

Curs pont

El curs pont de bàsic a qualificat és un curs de 35h adreçat als usuaris professionals de productes fitosanitaris en possessió del carnet de nivell bàsic que desitgen tenir el nivell qualificat per poder ampliar coneixements o per a realitzar tractaments fitosanitaris per a terceres persones, convalidant els coneixements obtinguts al nivell bàsic i assolint els necessaris per obtenir el nivell qualificat.

Els objectius del curs són dotar als participants dels coneixements apropiats per poder exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació que estableix l’article 18 i les matèries especificades de l’annex IV part B del Reial Decret 1311/2012.

Temari

  • Tema 1: Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues. Control biològic, lluita integrada, gestió de plagues, practiques d'identificació de plagues i malalties.
  • Tema 2: Principis de traçabilitat. Concepte i tipus de traçabilitat, implantació d'un sistema de traçabilitat, registre de productes fitosanitaris, quadern d'explotació.
  • Tema 3: Normativa que afecta a la utilització de productes fitosanitaris. Evolució de la normativa a Espanya, llei 43/2002 de 20 de Novembre de sanitat vegetal, Reial decret 1311/2012 sobre l'ús sostenible de productes fitosanitaris, infraccions i sancions.
  • Tema 4: Transport, emmagatzematge i manipulació de productes fitosanitaris. Compra i transport, condicions d'emmagatzematge i mesures de seguretat, precaucions abans, durant i després de realitzar un tractament fitosanitari.
  • Tema 5: Relació treball-salut. Normativa sobre prevenció de riscs laborals, obligacions empresarials en matèria de prevenció de riscs laborals, obligacions i responsabilitats dels treballadors, models de gestió, avaluació de riscs, infraccions i sancions.
  • Tema 6: Productes fitosanitaris il·legals: identificació dels productes fitosanitaris il·legals i riscs associats al seu ús.

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del Aviso Legal, Política de Privacidad y la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje.