Patró d'Embarcacions d'Esbarjo PER

La titulació de Patró d'embarcacions d'esbarjo es la titulació que habilita el govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 15 metres d'eslora i potència adequada a l'embarcació. Es podrà navegar dins la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a ella traçada a 12 milles nàutiques de distància. També es permet la navegació entre illes als arxipèlags Balear i Canari. 

Atribucions Bàsiques

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 15 metres d'eslora, amb una potència de motor adequada a l'embarcació.
 • Podran navegar en una zona compresa entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa traçada a 12 milles, podent navegar tant a l'arxipèlag balear com en el Canari.
 • A més podran governar qualsevol tipus de moto aquàtica.

Requisits

 • Haver complert 18 anys
 • Superar un examen teòric tipus test de 45 preguntes
 • Realitzar les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació (motor)
 • Realitzar les pràctiques opcionals de vela per poder habilitar el títol complet
 • Realitzar el curs de Ràdio-operador de Curt Abast de 12 hores de durada
 • Superar un reconeixement psicotècnic en un CRM
 • Sol·licitar l'expedició del títol

Atribucions Complementàries

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 24 metres d'eslora i pot, a més, navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears

Requisits

 • Realitzar les pràctiques complementàries de navegació de 24 hores (4 d'elles nocturnes)

Temari

Icona Temari Patró Embarcacions Esbarjo Descarregar temari Patró d'Embarcacions Esbarjo en PDF

Exàmen teòric

 1. L'examen es compon de 45 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna. Sent la seva durada màxima d'1 hora i 30 minuts.
 2. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració, de manera que per aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de 32 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'errors:
  • De el Conveni internacional per prevenir abordatges, màxim 5 errors permesos.
  • De Abalisament, màxim 2 errors permesos.
  • Carta de navegació, màxim 2 errors permesos.
 3. La distribució de les preguntes d'acord a les matèries d'examen es farà segons el següent quadre:  UT  Identificació

  Número de preguntes d’examen (totalitat de la prova)

  Número Màxim d’errors permesos (totalitat de la prova)

  Número mínim de respostes correctes (totalitat de la prova)

  Número màxim d’errors permesos (Prova complementària PNB)

  Número mínim de respostes correctes (Prova complementaria PNB)

  1

  Nomenclatura Nàutica

  4

  --

  --

  --

  --

  2

  Elements d’amarratge i fondeig

  2

  --

  --

  --

  --

  3

  Seguretat

  4

  --

  --

  --

  --

  4

  Legislació

  2

  --

  --

  --

  --

  5

  Balisament

  5

  2

  3

  --

  --

  6

  Reglament (Ripa)

  10

  5

  5

  --

  --

  7

  Maniobra

  2

  --

  --

  --

  --

  8

  Emergències a la mar

  3

  --

  --

  --

  --

  9

  Meteorologia

  4

  --

  --

  --

  --

  10

  Teoria de navegació

  5

  --

  --

  --

  --

  11

  Carta de navegació

  4

  2

  2

  2

  2

  TOTAL EXAMEN

  45

  13

  32

  3

  15

 4. Relació existent entre les proves de el patró per a navegació bàsica i el patró d'embarcacions d'esbarjo.
  1. Aquelles persones que estiguin en possessió de títol de patró per a navegació bàsica, o hagin superat l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica d'acord al que especifica aquest Reial decret, no hauran de realitzar la prova específica per el patró d'embarcacions d'esbarjo en la seva totalitat, sinó només les unitats teòriques 7, 8, 9, 10 i 11, disposant d'un temps màxim de 45 minuts.
  2. Aquelles persones que estiguin en possessió de títol de patró per a navegació bàsica, podran presentar-se a l'examen teòric específic per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo i complementari de el ja superat per l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica, en qualsevol Administració amb competències en la matèria, sigui aquesta la mateixa que va expedir al seu favor el títol de patró per a navegació bàsica o una altra.
  3. Aquelles persones que hagin superat l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica, podran presentar-se a l'examen teòric específic per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo i complementari de el ja superat per l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica, únicament davant l'Administració en la qual van aprovar l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró per a navegació bàsica i durant les dues convocatòries següents en què l'administració realitzi exàmens de patró per a navegació bàsica.
  4. Aquelles persones que es presentin a l'examen per a l'obtenció del títol de patró d'embarcacions d'esbarjo i no aconsegueixin superar la prova, però sí que ho facin d'acord a les exigències de el patró per a navegació bàsica, se'ls reconeixerà dit aprovat, bé per següents convocatòries en la mateixa Administració, bé per a l'expedició del títol de patró per a navegació bàsica, i conservar el aprovat durant un període màxim de dues convocatòries consecutives en què l'administració realitzi els exàmens de patró d'embarcacions d'esbarjo.
Velero patrón PER PNB

Informació

 • Edat mínima: 18
 • Prova teòrica: Examen tipus test de 45 preguntes
 • Pràctiques: Pràctiques bàsiques de seguretat i navegació (motor) i 12h de ràdio
 • Requisits: Superar el reconeixement psicotècnic del CRM