Patró de Navegació Bàsica PNB

La titulació de Patró de Navegació bàsica es la titulació que habilita el govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 8 metres d'eslora i potència adequada a l'embarcació, sempre i quant l'embarcació no s'allunyi més de 5 milles de qualsevol direcció d'un port, marina o zona resguardada. 

Atribucions

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 8 metres d'eslora, amb una potència de motor adequada a l'embarcació.
 • No podran allunyar-se a més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc d'abric.
 • A més podran governar qualsevol tipus de moto aquàtica.

Requisits

 • Haver complert 18 anys o 16 anys amb autorització paterna.
 • Superar un examen teòric tipus test de 27 preguntes
 • Realitzar les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació (motor)
 • Realitzar les pràctiques opcionals de vela per poder habilitar el títol complet
 • Realitzar un curs de formació en radiocomunicacions de 4 hores de durada
 • Superar un reconeixement psicotècnic en un CRM
 • Sol·licitar l'expedició del títol

Temari

Icona Temari Patró Navegació bàsica Descarregar temari Patró de Navegació Bàsica en PDF

Exàmen teòric

 1. L'examen es compon de 27 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cadascuna. Sent la seva durada màxima de 45 minuts.
 2. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració, de manera que per aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de 17 preguntes, no permetent-se en certes matèries, superar un nombre màxim d'errors:
  • Balisament, màxim 2 errors permesos.
  • Reglament, màxim 5 errors permesos.
 3. La distribució de les preguntes d'acord a les matèries d'examen es farà segons el següent quadre:  UT  Identificació

  Número de preguntes d'examen

  Número Màxim d'errors permesos (totalitat de la prova)

  Número mínim de respostes correctes (totalitat de la prova)

  1

  Nomenclatura Nàutica

  4

  --

  --

  2

  Elements d'amarratge i fondeig

  2

  --

  --

  3

  Seguretat

  4

  --

  --

  4

  Legislació

  2

  --

  --

  5

  Balisament

  5

  2

  3

  6

  Reglament (Ripa)

  10

  5

  5

  Total

  27

  10

  17

  Patró Navegació Bàsica

Informació

 • Edat mínima: 18 anys o 16 anys amb autorització paterna
 • Prova teòrica: Examen teòric tipus test de 27 preguntes
 • Pràctiques: Pràctiques de seguretat i navegació i 4h de ràdio
 • Requisits: Superar el reconeixement psicotècnic del CRM