Permís D+E

Conjunt de vehicles acoblats composat per un vehicle automòbil dels que s'autoritza a conduir amb el permís de la classe C i un remolc, la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms.

Si està en possessió del permís de la classe C1, C o D1 està exempt de la prova teòrica.

Informació

  • Edat mínima: 21
  • Prova teòrica: Específica para remolcs (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat
  • Requisits: Estar en possessió del permís de la classe D