Permís D1+E

Conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que s'autoriza a conduir amb el permís de la classe C més un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 quilograms, la massa màxima autoritzada del remolc no sigui superior a la massa en buit del vehicle tractor i que el remolc no s'utilitzi per al transport de persones.

Si està en possessió del permís de la classe C1 o C està exempt de la prova teòrica.

Informació

  • Edat mínima: 21
  • Prova teòrica: Específica per remolcs (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat
  • Requisits: Estar en possessió del permís de la classe D1