Permís C1+E

Conjunt de vehicles acoplats compost per un vehicle automòbil dels que s'autoritza a conduir amb el permís de la classe C1 més un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12.000 quilograms i que la massa màxima autoritzada del remolc no sigui superior en la massa en buit del vehicle tractor.

 

Informació

  • Edat mínima: 18
  • Prova teòrica: Específica per remolcs (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat (Camió i Remolc)
  • Requisits: Estar en possessió del permís de la classe C1