Permís D

Automòbils destinats al transport de persones el qual el número de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou.

Podrà dur enganxat un remolc que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 quilograms.

Si està en possessió del permís de la classe D1 està exempt de la prova teòrica.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulancias ...).

Informació

  • Edat mínima: 21
  • Prova teòrica: Específica per autobusos (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat
  • Requisits: Estar en possessió del permís B