Permís D1

Automòbils destinats al transport de persones el qual el número de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou i no excedeixi de disset.

Podrà dur enganxat un remolc que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 quilograms.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulàncies ...).

Informació

  • Edat mínima: 21
  • Prova teòrica: Específica para autobusos (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat
  • Requisits: Estar en possessió del permís B