Permís C

Automòbils la qual la massa màxima autoritzada excedeixi de 3.500 quilograms i el número de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Podrà dur enganxat un remolc que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 quilograms.

Si està en possessió del permís de la classe C1 està exempt de la prova teòrica.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulàncies ....)

Informació

  • Edat mínima: 21 o 18 amb el CAP
  • Prova teòrica: Específica de camions (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat
  • Requisits: Estar en possessió del permís B