Permís B

Automòbils que la seva massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 quilograms i el número de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Podrà dur enganxat un remolc que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 quilograms.

Conjunt de vehicles acoblats compostos per un vehicle automòbil dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi dels 3.500 Kg i la massa màxima autoritzada del remolc no excedeixi de la massa en buit del vehicle tractor.

Amb el permís de la classe A, A1 o A2 està exempt de la prova teòrica.

Informació

  • Edat mínima: 18
  • Prova teòrica: Teòrica comú B (30 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert
  • Requisits: No