Permís A

Motocicletes, amb o sense sidecar. Tricicles i quadricicles de motor fins a 550 Kg de massa en buit.

Si està en possessió del permís de la classe A1 està exempt de las proves teòriques (comú y específica). Si està en possessió del permís de la classe B està exempt de la prova teòrica comú.

Durant els dos primers anys des de l'obtenció, només motocicletes de fins 25 KW.

Informació

  • Edat mínima: 18
  • Prova teòrica: Teòrica comú B (30 preguntes). Específica de moto (20 preguntes)
  • Pràctiques: Prova en circuit obert i tancat