Permisos

Permisos

Permís AM

Ciclomotors de 2 i 3 rodes i quadricicles de fins a 49 cc.

Permís A1

Motocicletes lleugeres sense sidecar amb una cilindrada màxima de 125 centimetres cúbics, una potència màxima de 11 kilovats (KW).

Permís A

Motocicletes, amb o sense sidecar. Tricicles i quadricicles de motor fins a 550 Kg de massa en buit.

Permís A2

Motocicletes  de qualsevol cilindrada, amb 35 KW de potència màxima.

Permís B

Automòbils que la seva massa màxima autoritzada no excedeixi de 3.500 quilograms i el número de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Permís C1

Automòbils la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 3.500 quilograms i no sobrepassi els 7.500 quilograms i el número de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Permís C

Automòbils la qual la massa màxima autoritzada excedeixi de 3.500 quilograms i el número de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.

Permís D1

Automòbils destinats al transport de persones el qual el número de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou i no excedeixi de disset.

Permís D

Automòbils destinats al transport de persones el qual el número de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou.

Permís B+E

Conjunt de vehicles acoplats composat per un vehicle automòbil dels que s'autoritza a conduir amb el permís de la classe B mésun remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms.

Permís C1+E

Conjunt de vehicles acoplats compost per un vehicle automòbil dels que s'autoritza a conduir amb el permís de la classe C1 més un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12.000 quilograms i que la massa màxima autoritzada del remolc no sigui superior en la massa en buit del vehicle tractor.

Permís C+E

Conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que s'autoritza a conduir amb el permís de la classe C més un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms.

Permís D1+E

Conjunt de vehicles acoblats compost per un vehicle automòbil dels que s'autoriza a conduir amb el permís de la classe C més un remolc la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 quilograms, la massa màxima autoritzada del remolc no sigui superior a la massa en buit del vehicle tractor i que el remolc no s'utilitzi per al transport de persones.

Permís D+E

Conjunt de vehicles acoblats composat per un vehicle automòbil dels que s'autoritza a conduir amb el permís de la classe C i un remolc, la massa màxima autoritzada del qual excedeix de 750 quilograms.